appoint

 • 71moyens d’appoint — pagalbinė įranga statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Įranga turimai įrangai papildyti, norint geriau patenkinti mažiausius pastiprinimo pajėgų poreikius. atitikmenys: angl. ancillary facilities pranc. moyens d’appoint …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 72force d’appoint — sustiprinimo pajėgos statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Bet kokios pajėgos, valstybės skiriamos savo pajėgoms sustiprinti. atitikmenys: angl. augmentation force pranc. force d’appoint ryšiai: dar žiūrėk – pastiprinimo pajėgos …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 73propulseur d’appoint — stiprintuvas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atsarginė arba pradinė varomosios jėgos sistema, įtaisyta raketoje ar orlaivyje, kuri gali atsiskirti nuo jų arba ne, kai ji gauna impulsą. Sistemų gali būti viena ar keletas. atitikmenys: angl.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 74fore-appoint — …

  Useful english dictionary

 • 75Appointed — Appoint Ap*point ([a^]p*point ), v. t. [imp. & p. p. {Appointed}; p. pr. & vb. n. {Appointing}.] [OE. appointen, apointen, OF. apointier to prepare, arrange, lean, place, F. appointer to give a salary, refer a cause, fr. LL. appunctare to bring… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 76Appointing — Appoint Ap*point ([a^]p*point ), v. t. [imp. & p. p. {Appointed}; p. pr. & vb. n. {Appointing}.] [OE. appointen, apointen, OF. apointier to prepare, arrange, lean, place, F. appointer to give a salary, refer a cause, fr. LL. appunctare to bring… …

  The Collaborative International Dictionary of English

 • 77appointer — appointˈer noun • • • Main Entry: ↑appoint …

  Useful english dictionary

 • 78point — appoint brûle pourpoint contrepoint embonpoint mal en point point pourpoint rond point tiers point …

  Dictionnaire des rimes

 • 79appointee — appoint ► VERB 1) assign a job or role to. 2) decide on (a time or place). DERIVATIVES appointee noun. ORIGIN Old French apointer, from a point to a point …

  English terms dictionary

 • 80put someone in — appoint someone to fulfill a particular role or job he was put in to rescue the company by the stockbrokers ■ (in team sports) send a player out to participate into a game …

  Useful english dictionary